Maartwerk 2022

De vogels zingen dat het een lieve lust is. We mogen deze maand volop zaaien. Na de natte en langdurige herfst, kondigt het voorjaar zich aan. Waar was de winter?

De blijde lente drijft reeds d’ijsschors van de boorden; de bolle sneeuwvlok wordt ontdooit door ‘t morgenlicht; de guure winter wijkt, met loome schreên, na ‘t noorden, doch werpt op ‘t eerste groen soms nog een stuursch gezicht: de storm slaat nog wel eens ‘t ontluikend plantje neder; de donder spreekt, de lucht verdunt, ‘t wordt zachter weder; Natuur ontwaakt, en geeft aan de Aarde een nieuw gewaad, en al ‘t bezielde krijgt een vrolijker gelaat. Uit: Almanach der Natuur, 1789

Buiten

De knofloken, die eind oktober (10-10-10-10) waren gepoot, staan inmiddels fier boven de grond. De aardperen zijn bijna allemaal geoogst en meteen vijf op een m2 gepoot, de tuinbonen hebben we begin februari in de koude bak gelegd om voor te trekken, zodat we grotere planten in het bed uitplanten en (dus) minder last hebben van zwarte luis. In 2022 hebben we rentpayer. Deze kregen we ooit ter vermeerdering van de Heritage Seed Library, maar sedert Brexit een feit is, is terugsturen van zaad over de Noordzee een kostbare aangelegenheid geworden.

Nu gaat het buitenwerk beginnen. Dit doen wij in maart:

Het bemestingsplan voeren we stap voor stap uit. Aangezien we op goed doorlatende zandgrond tuinieren, willen we niet dat, door te vroeg te bemesten, veel voedingsstoffen wegspoelen voordat er wordt gezaaid of geplant.


Zaaien en voorzaaien

We kunnen nu onze zaaibakjes vullen. We hebben in onze kas een soort van broeibed, met warmtekabel wordt deze verwarmd en de zaaibakjes staan er op.

Voorzaaien: is in bakjes met zaaigrond of perspotjes
Begin-medio-eind: is ook afhankelijk van hoe maart zijn staart roert.
Binnen: in een onverwarmde kas, maar mag op een broeibed
Koud glas: in de koude bak – onder koud glas – buiten (min of meer hetzelfde als binnen)

Kolen

 

maand maart

Spitskool (Filderkraut)voorzaaien koud glas, perspotjesbegin
Bremer Scheerkohl binnen voorzaaien, perspotjes eind februari, begin maart
Spruitenidemmedio
Koolrabibinnen voorzaaien, perspotjesbegin
Cime di rapabuiten, ter plekkemedio
Rucolabuiten, ter plekkebegin-medio
Slagenradijsvoorzaaienmedio
Radijsbuiten, ter plekkebegin-medio
   

Bonen en erwten

  
Tuinbonen ter plekke of voorzaaien koud glasz.s.m. wij deden het al in februari
Peultjes (Zwitserse reuzen)ter plekkemedio-eind
Grauwe erwt / kapucijner (Kola)ter plekkemedio-eind
   

Bladgroenten

  
Snijbietvoorzaaien in perspotjes of ter plekkemedio
Spinazie (wilde of Turkse)ter plekkebegin
Stengelsla/celtucebinnen voorzaaien, in bakjemedio
Snijsla-slamengselter plekkebegin
Little gembinnen voorzaaien, in bakjebegin-medio
Vierjaargetijdenslaidembegin
Tuinmelde (geel en rood)idemmedio
Raapsteeltjester plekke (koude bak)begin
Knolraapter plekke (koude bak)begin-medio
Bleekselderijbinnen voorzaaienbegin-medio
   

Wortelgewassen

  
Venkelbinnen voorzaaien, in perspotjesmedio-eind
Haverwortelter plekkeeind
Biet Chioggiater plekkemedio-eind
Wortel, vroege van Nantes en Küttigerter plekkebegin-medio
Uiter plekke plantenbegin
Sjalotter plekke plantenbegin
   

Aardappels e.d.

  (geen aardappels in 2020)  
Aardappel Vroege (bijv. roseval)voortrekkenbegin-medio
Aardappel Latevoortrekkeneind
Bataat (zoete aardappel)voortrekkenmedio
Mashua (knolkapucien)binnen voortrekkenbegin
Yacon (appelwortel)binnen voortrekkenbegin
Ocabinnen voortrekkeneind
   

Vruchtgewassen

  
Tomatenbinnen voorzaaienmedio-eind
Aubergine (niet in 2022)binnen voorzaaienbegin-medio
Komkommerbinnen voorzaaienmedio-eind
Paprikabinnen voorzaaienmedio
Peperbinnen voorzaaienfebruari is beter
Malabar spinaziebinnen medio, gaat niet naar buiten
Luffabinnen voorzaaienmedio

Plaats een reactie