De lijdensweg van de SDE-subsidie

In de laatste BODE, het blad van ODE (organisatie voor duurzame energie) staat een artikel over de omslachtige en kostbare weg om de SDE-subsidie voor zonnepanelen te krijgen. “Soms vraagt de heer X zich af of de minister het met opzet zo vertraagt. Ze bespaart zo flink wat geld.” zo eindigt het stuk. Wij zijn niet X maar MergenMetz. En wij hebben soortgelijke ervaring.