September in de moestuin van 2022

September is de fruitmaand. Dan geeft het appels en peren. Maar door de droogte zijn die dit jaar niet erg groot. En het blad valt al van de appelbomen. Dan maar appelcompote. Maar er zijn genoeg andere vruchten en noten. En het lijkt erop dat de courgettes en tomaten er nog zin in hebben. Snijbiet staat er groots bij, net als supergrote filderkrauts, de spitse wittekool waar we zuurkool van maken.

Wanneer het helblinkend teken der maagd, ons de heldere en schoone dagen geeft, en de wikkende weegschaal het jaar in twee gelyke deelen afpast, dan straalt de heldere glans des vertrekkende zomers, van ’t hooge hemelgewelf neder, en een helder blauw, gemengd met de vergulde lichtstraalen der gemaatigde zonne, bezielt en omringt dan de gelukkige wereld.” Uit: Almanach der Natuur, 1789

We hebben het in dit blog over de moestuin. In de Eetbare Siertuin wordt nu ook van alles rijp en oogstbaar. Zoals de Vaccinium cylindraceum – ook wel grootbladige of Azoren-bosbes genoemd. Begin september beginnen de vruchten te rijpen.

Vaccinium cylindraceum in de Eetbare Siertuin wordt
Azoren-bosbes genoemd, eind september rijpe bessen

Moestuin in verval
Meeldauw op de courgettes, snijbiet schiet in bloei. Koolgalmug terroriseert de bladkolen, de erwten en bonen zijn verdroogd maar staan nog in de tuin.
Meteorologisch gezien eindigt de zomer op 31 augustus en begint de herfst. Voor veel moestuiniers betekent het verval en levenseinde van menige zomergroente het einde van het tuinplezier. Oogsten wat er te oogsten valt en volgend voorjaar weer met frise moed beginnen. Toegegeven, dat gevoel hebben we ook, maar het wordt elk jaar minder. We zoeken naar gewassen die de winter spannend kunnen maken.

Verlaat zaaien
Als het zo heet is, heeft zaaien weinig zin. En wat we in augustus zaaiden is daarna vrolijk door vogels omgewoeld. Ook die dieren zijn op zoek naar eten; als het bos en de struwelen verdrogen, komen ze naar de moestuin. Dus we gaan nu groenten zaaien die we in augustus hadden willen doen. Nu het nog zo aangenaam van temperatuur is, kan dat toch nog een goede start betekenen.

Groene tomaten
Tomaten laten we zo lang mogelijk hangen, mits u ze in een kas/serre heeft heeft staan. Anders wordt het wijsheid de groene tomaten te oogsten.
Lees hier hoe deze af te rijpen.

Klusjes

Braakliggende grond is niet goed. Dek het af met bladaarde of zaai groenbemesters – die later afsterven of je spit het voorzichtig in.

Blijf wieden. Verwijder blad met meeldauw. Het meeste kan gewoon op de composthoop. Bij twijfel in de groencontainer.

Slakken…. juist met een warme, vochtige nazomer kunnen ze fikse schade aanrichten. Vang ze. Je kan nog nematodes gebruiken zolang de grondtemperatuur boven de 10 graden Celsius is.

Serifon, erg smakelijke winterharde groente – foto van 18 januari 2022

Plantgroepen

We benoemen hieronder de plantgroepen, zoals ze voorkomen in het wisselteeltschema. Meer weten? Klik hier.

Kolen
KnolraapjesBijvoorbeeld Teltower zaaien. Of witte roodkop.
Spitskool Filderkrautoogsten en zuurkool makenbegin
Serifonzaaien, buiten, ter plekkemedio-eind
Yu Choy SumHon Tsai Taihele maand
RadijsChinese rassen, zoals Green Luobo of China Rosebegin
Bladgroenten
SlaRouge d’Hiver, winterkoningbegin-medio
Veldslazaaienbegin
Chinese kool, paksoizaaien, het is snelle teeltbegin- medio
Aziatische groentjes (mosterds)mitsuna, mosterd, tastai – wij zaaien dat als een mix op regels en oogsten het jong. Na 21 dagen en zeker op 45 dagen is het oogstbaar.begin
Lepelbladzaaienbegin
Andijvievoorzaaien in de kas, of ter plekke in de koude bak, daar is het dan nog lekker warm straksbegin
Spinazieter plekke zaaien (ras: winterreuzen)begin-medio
Wortelgroenten
Sint-JansuiPlanten in potten, uitplanten als het bed met vruchtgewassen leeg is (dit i.v.m. wisselteelt). Of vroeg volgend jaar uitplanten, maar dan de potten met de uitjes beschut – niet te nat – ergens laten overwinteren. (Koude bak.)

Plaats een reactie