Bijensterfte wel/niet neonicotinoïden

Zijn het nu de neonicotinoïden of niet, die de bijenstand de nek omdraaien? Of is het de dodelijke cocktail van allerlei bestrijdingsmiddelen? Vermoedelijk is het gewoon alles. De levensmiddelhandel, de winkeliers en de consumenten kunnen het tij keren door niet meer voor het goedkoopste te willen gaan, maar voor het beste.

Vrij Leven – de nieuwe uitgave

Leef vrij! Of we nu moestuinieren of soms wat uit het wild plukken, of we nu zelf energie opwekken, een finoven bouwen of een kip slachten. Het zijn vormen van kleinschalige activiteiten en zelfvoorzienendheid. En nu, na bijna veertig jaar verschijnt het monumentale boek Vrij Leven opnieuw. Dat is geweldig nieuws voor iedereen die meer zelf wil doen.

Neonicotinoïden bedreigen al het leven

In 2014 constateren Radboud Universiteit en SOVON dat niet alleen de bijen, maar ook de vogelstand te lijden heeft van neonicotinoïden. De leercurve van de mens blijkt in dit geval erg lang. Zeker als er grote financiële belangen mee gemoeid zijn. Want al in 1994 constateerden Franse bijenhouders dat er iets loos was. Oorzaak: imidacloprid , een van de neonicotinoïde insecticiden. Inmiddels het meest gebruikte soort insectengif ter wereld. Het komt ook in ons voedsel voor

Bijen komen uit de kast

Gisteravond om acht uur was het zo ver. De bijenkast, geregeld via Gastvrij voor de Bij, werd geplaatst in onze tuin. Pakweg twintigduizend bestuivers zwermen uit. De imker komt regelmatig langs; dat hoeven we niet zelf te doen.

Stop de bijensterfte

Oplettende en betrokken inwoners van Nederland hebben de afgelopen maanden kunnen lezen dat het niet goed gaat met de bijenstand. Oorzaak: het gebruik van pesticiden. Er is onlangs een burgerinitiatief van de grond gekomen. Veertigduizend handtekeningen zijn nodig om de Tweede Kamer te bewegen.