Biologische landbouw kan de wereld voeden

Biologische landbouw kan de wereld voeden en ondertussen minder vervuiling en gezondheidsproblemen voor mensen veroorzaken. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers van het Department of Crop and Soil Sciences, Washington State University in het wetenschappelijke blad Nature Plants op 3 februari. Een dag eerder werd bekend dat glyfosaat, RoundUp van Monsanto, wereldwijd het meest gebruikte bestrijdingsmiddel is. Een middel waarvan de WHO inmiddels stelt dat het mogelijk kanker veroorzaakt.

2016 is het Jaar van …….

Kievit. Boon of peulvruchten. Jeroen Bosch. Boek. Water. Allium. Geranium. Kleinbladige Linde. Aap. Voor deze en nog veel meer is 2016 een belangrijk jaar. Focus op een plant, dier, persoon of ding plaatst het op de voorgrond en zorgt ervoor dat wij, de mensch, er iets meer aandacht voor hebben en er ook misschien iets meer van te weten komen.

Bijzonder smakelijk aanbod Groenmoes Markt

Hans van Eekelen is de auteur van de geweldige zaaiagenda, het zakboekje Van Zaaien tot Oogsten en de drijvende kracht achter de Groenmoes Markt. Op 20 maart 2016 verschijnt van zijn hand Groen en Smakelijk, de bezoekgids voor mooie, smakelijke tuinen in Nederland en Vlaanderen. Èn op 20 maart is de Groenmoes Markt. Toeval? Maar voor u wel een kans.

De lange weg Van Akker naar Bos

Op 28 november 2015 was er bij hogeschool Van Hall Larenstein in Velp de afsluitende conferentie Van Akker naar Bos. Noem het agroforestry, noem het voedselbos, bostuinen, noem het Eetbare Siertuin (zoals wij) of polycultuur. Het hoeft geen bos in de letterlijke zin te zijn. Het gaat er om dat we op een andere manier, met respect voor en samen met de natuur, voedsel moeten verbouwen. Want zoals het nu gaat, gaat het onherroepelijk mis. Doch er is om de gangbare landbouw te veranderen nog een lange weg te gaan.

Het Geweten van Eten

Op 1 oktober 2015 hield De Maatschappij haar jaarcongres in Veenhuizen. Het Geweten van Eten, luidde het thema. Een leerzame middag waaruit bleek dat voor de meeste boeren biodiversiteit op het laagste plan staat. We concluderen dat die andere maatschappij, onze samenleving, nog een lange weg te gaan heeft. Als we geen drastische maatregelen nemen, zal het kampioensgevoel van tweede food en agro-exporteur ter wereld en de hoogste productie per vierkante kilometer, uiteindelijk een pyrrusoverwinning blijken te zijn.

Digitale Atlas van het Natuurlijk Kapitaal

Stilletjes is de Digitale Atlas van het Natuurlijk Kapitaal (DANK) live gegaan. Dat geld moet renderen wordt ons dagelijks ingeprent in nieuwsberichten waarin economie de boventoon voert. Maar belangrijker is de aarde en onze leefomgeving. In de deze digitale atlas zijn kaarten over natuurlijke bronnen en ecosystemen samengebracht en toegankelijk gemaakt. Opdat we allen kunnen zien en leren.