Onnodige paniek over aardwarmte

Met de kop 'Duurzame warmtepomp breekt huizenkoper vaak op' zaait De Volkskrant op deze zaterdag o.i. onnodig paniek. De suggestie wordt gewekt dat aardwarmte niet deugt; wie doorleest ziet dat huizenkopers in de maling zijn genomen. Dat staat los van aardwarmte; het had ook met een ordinaire cv kunnen gebeuren.

Stop de bijensterfte

Oplettende en betrokken inwoners van Nederland hebben de afgelopen maanden kunnen lezen dat het niet goed gaat met de bijenstand. Oorzaak: het gebruik van pesticiden. Er is onlangs een burgerinitiatief van de grond gekomen. Veertigduizend handtekeningen zijn nodig om de Tweede Kamer te bewegen.