De lijdensweg van de SDE-subsidie

In de laatste BODE, het blad van ODE (organisatie voor duurzame energie) staat een artikel over de omslachtige en kostbare weg om de SDE-subsidie voor zonnepanelen te krijgen. “Soms vraagt de heer X zich af of de minister het met opzet zo vertraagt. Ze bespaart zo flink wat geld.” zo eindigt het stuk. Wij zijn niet X maar MergenMetz. En wij hebben soortgelijke ervaring.

Nederland zakt naar 55ste plaats

De universiteiten van Yale en Columbia publiceren jaarlijks de zgn. Environmental Performance Index. In 2006 prijkte Nederland op de tiende plaats. Nu zijn we afgezakt naar de 55ste. Van de andere twee Fortis-landen bezet België de 56ste plaats en Luxemburg de 31ste. Zwitserland is eerste. Nederland verwaarloost het milieu, ondanks de grote beloften van dit kabinet.

Zonder is gezonder

'Zonder is gezonder' is de welluidende slogan die de Vlaamse Milieumaatschappij voor haar campagne heeft gekozen. Het doel is het gebruik van bestrijdingsmiddelen (pesticiden) door overheden en particulieren terug te dringen. Over Roundup (glyfosaat) en de nieuwe onkruidbrander.

Locavoren

Redt de wereld en begin bij je omgeving. NRC Handelsblad schrijft 5 mei over Zwitserland, waar een heuse beweging is ontstaan om producten uit de eigen omgeving te kopen. Mensen die dat doen heten locavoren. In Canada en de VS is het zgn. 100 mile diet een begrip aan het worden.

Geniet van de seizoenen

Bij het geheel in een nieuwe jas gestoken magazine Seizoenen van VELT, is de groente- en fruitkalender bijgesloten. Per maand is aangegeven welke groenten en welke fruitsoorten beschikbaar zijn. Uit onze eigen omgeving, niet ingevlogen uit Oeganda, Colombia of Nieuw-Zeeland. Dat is goed voor het milieu, goed voor de lokale economie en goed voor de gezondheid.