Het Ideale Energiegewicht

ODE, de Organisatie voor Duurzame Energie , is jarig en stuurt haar leden een cadeau: het boek Het Ideale Energiegewicht. Onderliggend motto: Driekwart van de Nederlanders wil energie besparen, maar weet niet hoe. De auteurs bieden een praktische leidraad over energiegebruik en -besparing. Een aanrader voor 12,50 euro.

Gestrooi met antibiotica en gif

 In zowel NRC Handelsblad als De Volkskrant wordt dit weekeinde aandacht besteed aan de overdaad aan antibiotica en bestrijdingsmiddelen die in de voedselproductie wordt gebruikt. En de gevolgen ervan voor de mens. Gelukkig wordt er wat aan gedaan. Een klein hoeraatje voor de EU is op zijn plaats.

De lijdensweg van de SDE-subsidie

In de laatste BODE, het blad van ODE (organisatie voor duurzame energie) staat een artikel over de omslachtige en kostbare weg om de SDE-subsidie voor zonnepanelen te krijgen. “Soms vraagt de heer X zich af of de minister het met opzet zo vertraagt. Ze bespaart zo flink wat geld.” zo eindigt het stuk. Wij zijn niet X maar MergenMetz. En wij hebben soortgelijke ervaring.

Nederland zakt naar 55ste plaats

De universiteiten van Yale en Columbia publiceren jaarlijks de zgn. Environmental Performance Index. In 2006 prijkte Nederland op de tiende plaats. Nu zijn we afgezakt naar de 55ste. Van de andere twee Fortis-landen bezet België de 56ste plaats en Luxemburg de 31ste. Zwitserland is eerste. Nederland verwaarloost het milieu, ondanks de grote beloften van dit kabinet.

Zonder is gezonder

'Zonder is gezonder' is de welluidende slogan die de Vlaamse Milieumaatschappij voor haar campagne heeft gekozen. Het doel is het gebruik van bestrijdingsmiddelen (pesticiden) door overheden en particulieren terug te dringen. Over Roundup (glyfosaat) en de nieuwe onkruidbrander.

Locavoren

Redt de wereld en begin bij je omgeving. NRC Handelsblad schrijft 5 mei over Zwitserland, waar een heuse beweging is ontstaan om producten uit de eigen omgeving te kopen. Mensen die dat doen heten locavoren. In Canada en de VS is het zgn. 100 mile diet een begrip aan het worden.